„Laimingi batai“

„Laimingi batai” –  tęstinė Jaunimo reikalų departamento prie SADM finansuota atvirųjų jaunimo centrų 2020-2021 metų veiklos programa. Finansavimo suma 16000 Eur.  2020 m. ir  15745 Eur. 2021 m. Programos tikslas – teikti kokybiškas atvirojo darbo su jaunimu paslaugas mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms. Programos veiklos apima:

  • Jaunuolių poreikius atliepiančių veiklų organizavimą
  • Individualų darbą su jaunuoliais ir darbą su grupėmis
  • Darbą su programos vykdytojų komanda
  • Veiklas su partneriais. 

           Siekiakiami rezultatai – Per metus į veiklas įtraukti 200 jaunų žmonių; su 35 jaunuoliais dirbti individualiai; įgyvendinti 12 jaunuolių iniciatyvų; suteikti atvirą, saugią erdvę leisti laisvalaikį 5 d.per savaitę, po 5 val.; suorganizuoti 66 atviro buvimo veiklas ugdančias socialinius įgūdžius ir padedančias socializuotis; suorganizuoti Dengtilčio stovyklą; 2 patyriminius žygius. Suteikti galimybę darbuotojams dalyvauti supervizijų ir atvejo analizių konsultacijose. Suorganizuoti pasichologo seminarus specialistams dirbantiems su paaugliais ir paauglių tėvams apie paauglystės iššūkius ir kt. 

Į viršų