„Laimingi batai“

„Laimingi batai” –  tęstinė Jaunimo reikalų departamento prie SADM finansuota atvirųjų jaunimo centrų 2020-2021 metų veiklos programa. Finansavimo suma 16000 Eur.  2020 m. ir  15745 Eur. 2021 m. Programos tikslas – teikti kokybiškas atvirojo darbo su jaunimu paslaugas mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms. Programos veiklos apima:

  • Jaunuolių poreikius atliepiančių veiklų organizavimą
  • Individualų darbą su jaunuoliais ir darbą su grupėmis
  • Darbą su programos vykdytojų komanda
  • Veiklas su partneriais. 

           Siekiakiami rezultatai – Per metus į veiklas įtraukti 200 jaunų žmonių; su 35 jaunuoliais dirbti individualiai; įgyvendinti 12 jaunuolių iniciatyvų; suteikti atvirą, saugią erdvę leisti laisvalaikį 5 d.per savaitę, po 5 val.; suorganizuoti 66 atviro buvimo veiklas ugdančias socialinius įgūdžius ir padedančias socializuotis; suorganizuoti Dengtilčio stovyklą; 2 patyriminius žygius. Suteikti galimybę darbuotojams dalyvauti supervizijų ir atvejo analizių konsultacijose. Suorganizuoti pasichologo seminarus specialistams dirbantiems su paaugliais ir paauglių tėvams apie paauglystės iššūkius ir kt. 


Daugiau apie projektą ir projekto naujienas : https://lengvibatai.lt/