„Lengvi batai“

„Lengvi batai” – tai 2014-2021 m.  Europos Ekonominės Erdvės  finansinio mechanizmo programos “Sveikata” finansuotas projektas, kurį pradedame įgyvendinti 2021 m. birželio mėnesį. Finansavimo suma – 277045,01 Eur. iš kurių 10 proc. Šiaulių rajono savivaldybės prisidėjimas.

Projekto tikslas – Įgyvendinti unikalų, nestandartiniais veikimo principais ir inovatyviais darbo metodais grįstą pagalbos mechanizmą tikslo grupės vaikams ir jaunimui, sutelkiant savivaldybėje turimus resursus, kokybiškai ir iš esmės stiprinant specialistų kompetencijas, siekiant lengvai ir kūrybiškai padėti jaunuoliams daryti pozityvius pokyčius savo gyvenime bei užpildant kokybiškų ir inovatyvių paslaugų šiai tikslo grupei trūkumą.

Uždaviniai:

  1. Sukurti saugią, inovatyvią mokymosi erdvę (patyriminių mokymų bazę) tikslo grupės paaugliams, kurioje bus teikiamos naujos paslaugos
  2. Kokybiškai ir iš esmės stiprinti jaunimo darbuotojų ir specialistų dirbančių su tikslo grupės paaugliais kompetencijas, siekiant teikti  inovatyvias paslaugas tikslo grupei ir sutelkti turimus savivaldybės resursu bendram darbui.
  3. Naujų, inovatyvių paslaugų tikslo grupės jaunuoliams teikimas, siekiant padėti kurti pozityvius pokyčius jų gyvenime

 

Projekto tikslinė grupė: 

– 12–18 m. delinkventinio elgesio bei elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai ir jaunimas, taip pat ir padarę bet kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimų. 

– Mokymuose dalyvavę atvirų jaunimo centrų jaunimo darbuotojai, kurie bus apmokyti dirbti su nauju pagalbos mechanizmu ir teiks paslaugą „10 lengvų žingsnių”.

– Specialistai, kurie dalyvaus mokymuose (socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, vaikų globos namų personalas, atvejo vadybininkai, probacijos darbuotojai ir t. t.).

Partneriai: Rietavo atviras jaunimo centras ir Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras.