Vizija, misija

Vizija

į besilankančio jaunimo poreikius greitai reaguojanti ir inovatyvias paslaugas jaunuoliams teikianti organizacija.

Misija

padėti kiekvienam ateinančiam jaunuoliui reflektuoti savo kasdienybėje vykstančius įvykius ir lydėti jį saugiai ieškant savo tapatumo.