Saugūs batai

Projektas “Saugūs batai” tai tęstinis atviro darbo su jaunimu projektas, kuris parengtas remiantis ilgamete (organizacijos patirtimi ir jaunimo (ypatingai mažiau galimybių turinčio) situacija Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajone.
Projekte “Saugūs batai” numatomi 3 pagrindiniai siekiai:

1. Užtikrinti bazinių kokybiškų atvirojo darbo su jaunimu paslaugų teikimą;
2. Plėsti pagalbos paslaugas sunkumus patiriantiems paaugliams;
3. Užtikrinti komandos pasirengimą teikti atnaujintas pagalbos paslaugas, mokymąsi ir psichohigieną.

 

Projekto tikslas: Užtikrinti saugią aplinką, pagalbą, galimybę mokytis grupėje ir individualiai patiriant abipusiu pasitikėjimu grįstą santykį su kompetetingu jaunimo darbuotoju kiekvienam jaunimo centro lankytojui.

 

Projektą organizuoja ir finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

Dalinamės keliomis šiltomis akimirkomis vykdant Saugūs batai projektą: