Mobilūs batai

„Mobilūs batai” –  tęstinė Jaunimo reikalų agentūros prie SADM finansuota  MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE 2024 metų veiklos programa. Finansavimo suma 19680Eur.

Projekto tikslas – Sumažinti jaunuolių socialinę atskirtį, užtikrinant jaunimo turiningą laisvalaikį bei ugdymą atsižvelgiant į jaunuolių individualius poreikius.

Mobilūs batai – Projektas skirtas Šiaulių rajono jaunuoliams (14-24 m.), kurie lankosi susitikimuose su Atviro Šiaulių r. Jaunimo centro mobiliomis darbuotojomis, vykdančiomis mobilų darbą Šiaulių rajone. Planuojama Projektą vykdyti penkiose Šiaulių rajono gyvenvietėse (Meškuičiai, Šakyna, Gruzdžiai, Verbūnai, Kužiai), kuriose kyla jaunimo užimtumo problemos bei jaučiama atskirtis nuo didžiųjų rajono miestų. Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 80 unikalių lankytojų. Viso Projekto įgyvendinimo metu į vykdomas veiklas bus siekiama įtraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančius ar mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Atsiradus jaunuoliams turintiems Ukrainos pilietybę, numatoma juos taip pat įtraukti į mobilaus darbo vykdomas veiklas – taip siekiant sėkmingos jų socialinės integracijos. Bus siekiama, kad veiklose dalyvautų kaip galima daugiau tos vietovės jaunuolių. Projektas bus įgyvendinamas trimis etapais. Pirmojo etapo metu vyks Projekto sklaida, susitikimai su bendruomenių atstovais, bus stiprinamas tarpinstitucinis ir tarpžinybinis bendravimas ir bendradarbiavimas. Projekto vykdytojai lankysis jaunuoliams patraukliose susitikimo vietose, kurs tarpusavio santykius, suformuos penkias jaunimo grupes, kurios tiesiogiai dalyvaus tolimesnėse Projekto veiklose ir pasibaigus Projektui.

Antrajame etape vyks suplanuotos jaunuolių poreikius atliepiančios veiklos jų gyvenamojoje vietovėje, kurios mažins socialinę atskirtį, stiprins teigiamą jaunuolių emocinę būseną, skatins būti aktyviems ir iniciatyviems. Ankstesnių užsiėmimų metu pastebėta, kad jaunuolius teigiamai veikia ir jie yra linkę įsitraukti į veiklas, kurių metu gali aktyviai judėti, turi galimybę prisiliesti prie maisto gaminimo bei įsitraukti į veiklas, kurių metu sukuriamas produktas, atspindintis jų asmenybę. Viso Projekto įgyvendinimo metu vyks įvairios veiklos, kuriose jaunuoliai galės išbandyti save: sportinėse veiklose (kareiviškos pratybos, krepšinio, smiginio, bokso ir kt. turnyrai), meninėse – kūrybinėse dirbtuvėse (dekupažas, rūbų atnaujinimas, žvakių liejimas, piešimas, lipdymas ir kt.), maisto gaminime (sušių gamyba, cezario salotos, sveikuoliški kokteiliai, maisto gaminimas lauke, virtuvės šefų varžytuvės ir kt.). Visos šitos veiklos leis domėtis jaunimui apie kokybišką laisvalaikio praleidimą, taip mažinant socialinę atskirtį, gerinant emocinę būseną. Numatomos 5 patyryminės edukacinės išvykos. Trys iš jų skirtos jaunuolių psichohigienos gerinimui. Taip pat numatoma viena išvyka, kurių metu jaunuoliai susitiks su motyvatoriumi – asmeniu, kuris pats sau sukūrė darbo vietą. Projekto dalyviai vieną kartą vyks į pram

oginę išvyką, kurios metu turės galimybę išbandyti įvairias veiklas komandinėse grupėse.
Trečiajame etape bus organizuojamos baigiamosios refleksijos, kurių metu jaunuoliai, bendruomenės nariai ir vykdytojai turės galimybę dalintis Projekto metu įgytomis patirtimis, numatys tolimesnių veiklų tobulinimo galimybes. Projekto metu jaunuoliai ne tik turės galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, bet tuo pačiu geriau pažins save. Tikimasi, kad veiklos, susitikimai padės sumažinti jaunuolių socialinę atskirtį. Numatoma, kad panašios veiklos, užsiėmimai bus vykdomi ir pasibaigus Projektui.